วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

นาย วุฒิปกรณ์ อัมฤทธิ์ (แจ็ค)
เอก นิติศาสตร์ ปี 4484401017
ที่อยู่ 131 ม.2 ต.พงสวายอ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000โทร 0871533876เ
กิดวันที่ 19/03/2529
อาหารที่ชอบ ผัดไทงาน
อดิเรก ดูหนังฟังเพลง
เอ็งกินเหล้าเมายามิว่าดอก

แต่อย่าออกนอกทางให้เสียผล

เอ็งอย่ากินสินบาทคาดสินบน

เรามันคนชนชั้นตุลาการ


อาจารย์ สมนึก ศรีโม่อ่อน
ประจำโปรแกรมนิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สำนักงานทนายความ สุรศักดิ์ ปารียะ