วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เอ็งกินเหล้าเมายามิว่าดอก

แต่อย่าออกนอกทางให้เสียผล

เอ็งอย่ากินสินบาทคาดสินบน

เรามันคนชนชั้นตุลาการ


อาจารย์ สมนึก ศรีโม่อ่อน
ประจำโปรแกรมนิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: