วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

นาย วุฒิปกรณ์ อัมฤทธิ์ (แจ็ค)
เอก นิติศาสตร์ ปี 4484401017
ที่อยู่ 131 ม.2 ต.พงสวายอ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000โทร 0871533876เ
กิดวันที่ 19/03/2529
อาหารที่ชอบ ผัดไทงาน
อดิเรก ดูหนังฟังเพลง

ไม่มีความคิดเห็น: